محل تبلیغات شما
در این شرایط که اکثر افراد دچار ترس ، اضطراب و استرس شده اند ، نیاز است تا هر کس راهی برای کاهش استرس خود پیدا کند. یکی از کار هایی که میتواند منجر به کاهش استرس شود ،تماس گرفتن و صحبت کردن با عزیزان مان است. البته با اینکار دیگر نیازی نیست که در این شرایط به عید دیدنی و دید و بازدید برویم و باعث آلوده شدن عزیزانمان به کرونا باشیم!

اهمیت حمایت از سلامت روان خود و دیگران در روزهای شیوع کرونا

کرونا را جدی و سلامت روان را جدی تر بگیریم !!!

اخبار نادرست را منتشر نکنیم

استرس ,کاهش ,، ,شرایط ,عید ,دیدنی ,کاهش استرس ,برای کاهش ,در این ,این شرایط ,دیگر نیازی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

ورودیهای فنی سال 73 دانشکده صدا وسیما