محل تبلیغات شما
مدتی است درگیر مهمان ناخوانده‌ای شده‌ایم که با نیت شوم در بین مان به قصد جان عزیزمان قدم گذاشته است؛ ویروس کرونا که هم‌ اکنون یک بحران جهانی است اما نه فقط سلامت جسمی بلکه سلامت روان بسیاری را تهدید می کند.

اهمیت حمایت از سلامت روان خود و دیگران در روزهای شیوع کرونا

کرونا را جدی و سلامت روان را جدی تر بگیریم !!!

اخبار نادرست را منتشر نکنیم

سلامت ,روان ,جدی ,کرونا ,جسمی ,بحران ,را جدی ,سلامت روان ,سلامت جسمی ,جسمی بلکه ,بلکه سلامت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها